Bếp điện từ đơn

Bếp điện từ đơn KG461i
Bếp điện từ đơn KG461i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • IGBT cảm biến của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính Titanium cao cấp, siêu bền • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2,7 Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.100W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG469i
Bếp điện từ đơn KG469i

• Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • Hoa văn sang trọng, tinh tế. • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220-240V/50Hz Khối lượng: 2,8 Kg Kích thước: 318x383x67 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG418i
Bếp điện từ đơn KG418i

• Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • Hoa văn sang trọng, tinh tế. • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220-240V/50Hz Khối lượng: 2,8 Kg Kích thước: 318x383x67 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG420i
Bếp điện từ đơn KG420i

Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Bàn phím song ngữ (Anh-Việt). • Mặt kính đen chịu nhiệt. • Phím bấm có 8 chức năng. • Nồi inox. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 280x270 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG468i
Bếp điện từ đơn KG468i

Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Bàn phím song ngữ (Anh-Việt). • Mặt kính đen chịu nhiệt. • Phím bấm có 8 chức năng. • Nồi inox. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 285x345x62 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG414i
Bếp điện từ đơn KG414i

• Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Phím có giọng nói và chế độ ngắt tiếng. • Hoa văn sang trọng, khác biệt. • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220-240V/50Hz Khối lượng: 2,7 Kg Kích thước: 318x385x65 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG406i
Bếp điện từ đơn KG406i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Có 2 quạt tản nhiệt • Tiết kiệm năng lượng. • Cảm biến Siemen của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính cao cấp chịu nhiệt, chống xước. • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG415i
Bếp điện từ đơn KG415i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • IGBT cảm biến của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính cao cấp chịu nhiệt • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG408i
Bếp điện từ đơn KG408i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Có 2 quạt tản nhiệt • Tiết kiệm năng lượng. • Cảm biến Siemen của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính cao cấp chịu nhiệt, chống xước. • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

B?p ?i?n t? ??n KG402i
B?p ?i?n t? ??n KG402i

• B?p ?i?n t? ??n Kagaroo. • Bàn phím song ng? (Anh-Vi?t). • M?t kính ?en ch?u nhi?t. • Phím b?m có 8 ch?c n?ng. • N?i inox. ?i?n áp: 220V/50Hz Kh?i l??ng: 2Kg Kích th??c: 285x345x62 mm Công su?t: 2.000W B?o hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG410i
Bếp điện từ đơn KG410i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • IGBT cảm biến của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính Titanium cao cấp, siêu bền • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2,7 Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.100W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG403i
Bếp điện từ đơn KG403i

Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Bàn phím song ngữ (Anh-Việt). • Mặt kính đen chịu nhiệt. • Phím bấm có 8 chức năng. • Nồi inox. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 285x345x62 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG416i
Bếp điện từ đơn KG416i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • IGBT cảm biến của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính cao cấp chịu nhiệt • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG404i
Bếp điện từ đơn KG404i

Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Bàn phím song ngữ (Anh-Việt). • Mặt kính đen chịu nhiệt. • Phím bấm có 8 chức năng. • Nồi inox. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 285x345x62 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG419i
Bếp điện từ đơn KG419i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • IGBT cảm biến của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính Titanium cao cấp, siêu bền • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2,7 Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.100W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG405i
Bếp điện từ đơn KG405i

• Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Bàn phím song ngữ (Anh-Việt). • Mặt kính đen chịu nhiệt. • Phím bấm có 8 chức năng. • Nồi inox. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 280x270 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG351i
Bếp điện từ đơn KG351i

Bếp điện từ đơn

Bếp điện từ đơn KG 363i
Bếp điện từ đơn KG 363i

• Bếp điện từ đơn Kagaroo. • Bàn phím song ngữ (Anh-Việt). • Mặt kính đen chịu nhiệt. • IGBT cảm biến. • Phím bấm có 8 chức năng. • Nồi inox. Điện áp: 220-240V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 285x345x62 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG365i
Bếp điện từ đơn KG365i

Bếp điện từ đơn

Bếp điện từ đơn KG366i
Bếp điện từ đơn KG366i

Bếp điện từ đơn

Bếp điện từ đơn KG 364i
Bếp điện từ đơn KG 364i

Bếp điện từ đơn

Bếp điện từ đơn KG 362i
Bếp điện từ đơn KG 362i

Bếp điện từ đơn

Bếp điện từ đơn KG412i
Bếp điện từ đơn KG412i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • IGBT cảm biến của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính cao cấp chịu nhiệt • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.000W Bảo hành: 12 tháng

Bếp điện từ đơn KG417i
Bếp điện từ đơn KG417i

• Bếp điện từ đơn siêu mỏng Kagaroo. • Tiết kiệm năng lượng. • IGBT cảm biến của Đức • Đèn LED hiển thị nhiệt độ. • Phím cảm ứng đa chức năng • Mặt kính Titanium cao cấp, siêu bền • Loại đặt trên bàn. • Lò nấu 1 cái. Điện áp: 220V/50Hz Khối lượng: 2,7 Kg Kích thước: 320x390 mm Công suất: 2.100W Bảo hành: 12 tháng

Người tiêu dùng thông minh cùng Shopping123.vn

Blog Shopping123.vn - nơi chia sẻ những thông tin, kiến thức hữu ích và giá trị dành cho bạn